ԻՆՏԵՐԼԻՄԵՆՍ

Header Slideshow

Ընդհանուր տեղեկություններ

“Ինտեր Լիմենս” փակ բաժնետիրական ընկերությունը հիմնադրվել է 2000 թվականին: Ընկերության հիմնական գործունեությունը հանրային և մասնավոր հատվածի կազմակերություններին ու անհատներին մասնագիտական և իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրումն է:

Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակներն են`

  • գնումների գործի կազմակերպում և գնումների գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
  • ներքին աուդիտի իրականացում, ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատում և բարելավում,
  • ֆինանսական կառավարման, հսկողության գործառույթի կազմակերպում և կառավարման համակարգերի բարելավում,
  • պետական գնումներ, ներքին աուդիտ, ֆինանսական կառավարում և հսկողություն թեմաներով ուսուցման կազմակերպում:

“Ինտեր Լիմենս” ՓԲԸ-ն ղեկավարում են պետական գնումների, ֆինանսկան կառավարման, հսկության և ներքին աուդիտի ոլորտներում բազմամյա աշխատանքային փորձ և գիտելիքներ ունեցող անձիք:

Կազմակերպության ղեկավարումը

“Ինտեր Լիմենս” ՓԲԸ-ն ղեկավարում են պետական գնումների, ֆինանսկան կառավարման, հսկության և ներքին աուդիտի ոլորտներում բազմամյա աշխատանքային փորձ ու գիտելիքներ ունեցող անձիք:

Հետադարձ կապ

Հասցե` ք. Երևան, Ավան-Առինջ
2/12շ. բն. 42
Հեռախոս` +374 (55) 27 88 71
Էլ. փոստ՝ info@interlimens.com
Թողնել հաղորդագրություն